Kolloquium des Departments Mathematik

Tue, 02.05.2017, 16:30
tba
Kolloquium

Referent: Prof. Dr. M. Hintermüller, HU-Berlin und Direktor des WIAS, Berlin
Veranstalter: Falk Hante
Raum: Hörsaal H13

Tue, 09.05.2017, 16:30
tba
Kolloquium

Referent: Dr. Andrej Depperschmidt
Veranstalter: Andreas Greven
Raum: Hörsaal H13